Ortak Tarım Politikası Ağı (Ulusal Kırsal Ağ) Yönlendirme Komitesi Çalıştayı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından düzenlenen “Ortak Tarım Politikası Ağı (Ulusal Kırsal Ağ) Yönlendirme Komitesi Çalıştayı” 4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ başkanlığında paydaşların katılımıyla Kızılcahamam’da düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasında Yönetim otoritesi başkanı YILDIZ tarafından Ulusal Kırsal Ağ (UKA) sürecinin önemi ve bugüne kadar UKA faaliyetleri kapsamında […]

Ortak Tarım Politikası Ağı (Ulusal Kırsal Ağ) Yönlendirme Komitesi Çalıştayı
Ortak Tarım Politikası Ağı (Ulusal Kırsal Ağ) Yönlendirme Komitesi Çalıştayı
Şırnak Ajans
  • Yayınlanma14 Mayıs 2023 16:53

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından düzenlenen “Ortak Tarım Politikası Ağı (Ulusal Kırsal Ağ) Yönlendirme Komitesi Çalıştayı” 4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ başkanlığında paydaşların katılımıyla Kızılcahamam’da düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasında Yönetim otoritesi başkanı YILDIZ tarafından Ulusal Kırsal Ağ (UKA) sürecinin önemi ve bugüne kadar UKA faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. UKA’ nın IPARD programıyla birlikte ülkemizin kırsal kalkınma odaklı politika ve hedefleriyle de örtüştüğünü belirterek, sürecin yönlendirme komitesi üyeleri tarafından sahiplenilmesinin önemini vurguladı.

Çalıştayda Ulusal Kırsal Ağın Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde ilgili kurumların temsilcileri yönlendirme komitesi ile bir araya geldi. Yönlendirme komitesi kırsal kalkınma konusunda görev ve sorumluluklar paylaşan bakanlıkların yönetim kademesindeki temsilcileriyle birlikte özel sektörü de temsil kabiliyeti bulunan sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır. Paydaşlar Ulusal Kırsal Ağ yapısının oluşturulması için son bir ayda ikinci kez bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Çalıştay kapsamında tarım ve kırsal kalkınma odağı ile değerlendiğinde; ulusal kırsal ağ yapısının yaygınlaştırılması 26 istatistiki bölgede, katılımcıların görüşleriyle derecelendirilmiş parametrelere ve istatistiki verilere dayanarak tartışıldı. Yapının yerelden merkeze ve merkezden yerele işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak açısından önemli değerlendirmeler ortaya çıkarıldığı görüldü.

Kırsalda bir değişim hikayesi mottosuyla ile yola çıkan ve temel anlayışı birlikte öğrenme, güven ve işbirliği olan ulusal kırsal ağ, yerel düzeyde en küçük yerleşim birimlerinden itibaren kurumsal ve bireysel ağları (çiftçi, kadın, zanaatkar, kanaat önderi, akademisyen bireyler ile kamu kurumu, belediye, STK, üniversite, birlik, enstitü, oda ve özel sektör kurum ve kuruluşları) da kapsamaktadır. Aynı zamanda ağın etkin ve koordineli çalışabilmesi için yönlendirme komitesi ile birlikte ilgili diğer yapılarla da çalışmalar ve işbirliği sürdürülecektir. Şırnak AJANS