Şırnak AJANS – Dünya’da küreselleşmiş olan COVID-19 salgını münasebetiyle Meclis tarafından alınan tedbirler kapsamında yürürlüğe girecek  olan ve işveren ile işçiyi yakından ilgilendiren gündem hakkında yazılı açıklamada bulunan  Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şırnak İl Başkanı Abdurrahman KESİK , gündeme alınan geçici istihdam güvencesi ve ücretsiz izinde maaş konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ASKON Şırnak İl Başkanı Abdurrahman KESİK,konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ; Covid-19 virüsü tüm dünyada insan canını tehlikeye attığı gibi ülkelerin ekonomisi üzerinde de çok ciddi tahribatlar yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisi de maalesef bu süreçten olumsuz bir şekilde etkileniyor. Elbette bu süreçte ekonomiyi ayakta tutabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Hükümetimiz mevcut şartlar içinde çarkların dönebilmesi için KGF de arttırım. Vergi, SGK, kredi ve borçlarda erteleme. Krizden etkilenen firmalara destek noktasında bir çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Diğer yandan süreçten ciddi etkilenen ve işletmesini bu süreçte ayakta tutamayan firmalarımız ve çalışanlarının da düşünülmesi gerekiyordu. Öncelikle üç ay boyunca işçi çıkartılamayacak olması güzel bir adım oldu.

ASKON Şırnak İl Başkanı Abdurrahman KESİK

Bunun tamamlanabilmesi için de faaliyete devam edemeyen şirketlerin çalışanlarının maaş durumu çok ciddi bir sorundu. Bu da bu yasa ile çözülüyor. Tabi burada günlük ödenek kısmı ile firmaların bunu suiistimal edip etmeyeceği tartışılacaktır. Şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki, hayati mücadelenin verildiği bu ortamda suiistimale sebebiyet verebilecek kişiler milletine ve devletine açıkça ihanet etmiş duruma düşer. Bundan ötesi yok. Herkes, herkesim bu süreçte aklını başına almalı, durumun ciddiyetini kavramalı ve bu zorlu süreçten çıkabilmek için gereken her türlü adımı atmalıdır. Şu an tüm şartlar zorlanmakta ve hanelere aş gitmesi öncelenmektedir. Lütfen bu süreçte birlikte hareket edelim, dayanışmayı en üst düzeyde tutalım ve savaştan galip çıkalım.