Bekçilerin yetkilerini genişleten 18 maddelik “Çarşı ve Semt Bekçileri Yasayı Önerisi”nin birinci bölümünde yer alan 9 maddenin 7’si, Meclis Genel Heyeti’nde kabul edildi.

Şırnak AJANS – Genel Heyet’te verilen önergeyle önerinin 4. maddesinde yer alan “Adaylık müddeti içinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamaları yapılacak” ifadesi değiştirildi. Farklığa göre, çarşı ve semt bekçilerine verilecek temel ve hazırlayıcı eğitimler en az 3 ay müddetli olacak.

Kabul edilen maddelerle, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan koşullara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ait asallar tertip ediyor. Buna göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma örgütleri bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve semt bekçileri istihdam edilecek.

Kabul edilen maddelere göre, emniyet ve jandarma örgütlerinde istihdam edilen çarşı ve semt bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde belirleyecek. Çarşı ve semt bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Yasasında sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sıhhat ve fiziki yeterlilik gibi özel koşulların bulunması gerekecek. Çarşı ve semt bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve asallara göre yapılacak giriş imtihanında başarılı olmak koşulu aranacak.

tekirdağ escort bayan