Şırnak AJANS – Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin önlerindeki engellerin kaldırılmasını istedi.
Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, Engelliler Haftası nedeni ile bir basın açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletlere üye 156 ülke tarafından, engellilerin sorunlarının gündeme taşınması ve çözüm yollarının tartışılması amacıyla kabul edilen Engelliler Haftasını diğer yıllardan farklı olarak pandemi sürecinin gölgesinde karşıladıklarını söyledi.

Ölmez, “Yasalarımızın ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi gereği, engellilerin ve engelli örgütlerinin karar alma süreçlerinde yer almaması, salgın döneminde uygulanan politikaların engelliler bakımından uyumunu zorlaştırmış, içinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan sorunlar, engelli örgütleri ile koordineli biçimde planlanmış olsaydı kişinin engeline özel bakım ve rehabilitasyon şartları ile görme, işitme engelliler ve gelişim farklılığı bulunan çocukların, uzaktan eğitimden, daha erişilebilir biçimde faydalanmasını mümkün kılacaktı. Bu dönemde ortaya çıkan tablo, sosyoekonomik ve sosyokültürel politikaların belirlenmesinde engelli örgütlerinin deneyim ve birikimlerinden yararlanılmasını zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Engellilerin üretime katılması ve istihdamının önündeki engellerin kaldırılarak aldıkları eğitime ve sahip oldukları becerilere uygun iş alanlarına yerleştirilmesi, çalışma alanlarının makul uyumlaştırma çerçevesinde düzenlenerek, ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması, hükümetin hem ulusal hem uluslararası yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda açık olan engelli kadrolarının doldurulması amacıyla, istihdam edileceği taahhüt edilen 2 bin engelli kadrosunun doldurulması için gerekli çalışmaların yapılarak alımların biran önce yapılmasını beklemekteyiz. Eğitim bütün vatandaşların olduğu gibi, engelli bireylerinde en temel hakkı olmasına rağmen, bu alandaki engeller halen kaldırılmış değildir. Engelli bireyler, okul öncesinden başlamak üzere, üniversite eğitimine kadar, her aşamada dışlanmakta ve ayrımcı uygulamalara maruz bırakılmaktadır. Bu bakımdan, özel eğitim ile kaynaştırılmış eğitimin, birbirini tamamlayacak şekilde planlanması ve çocukların, mevcut ayrımcı uygulamalardan kurtarılması zorunludur.

Milli Eğitim Bakanlığının bu çağrımıza kulak vererek, alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile birlikte, biran önce özel eğitim şurasını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Asıl olan bizlerin engellerimiz değil, engellenmişliğimiz olduğu gerçeğinden hareketle, düşünsel, sosyal ve fiziksel engellerin kaldırıldığı, herkes için eşit ve erişilebilir bir dünyayı mümkün kılıncaya kadar hak temelli mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.